ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
งานวิชาการ
งานธุรการ การเงิน พัสดุ
งานบุคลากร
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานกิจการนักเรียน
งานอาคารสถานที่
บุคลากรสายชั้น
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในสังกัด
ไอที เทคโนโลยี
ข่าวประจำวัน

1 2 3 4 5
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมีคณะวุฒิอาสาธนาคารสมอง ประกอบด้วย รศ.สุรีย์ จันทรโมลี นายสมโชค คุณสนอง
และนายกรัณย์ ว่าพัฒนวงศ์ ได้เข้าเยี่ยมติดตามกิจกรรม/โครงการด้านอาหาร โภชนาการ
และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สังกัดเทศบาลนครสงขลา
ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
โทรศัพท์/โทรสาร 074-311733 E-mail : webmaster@ts3.ac.th
Visitors Counter Website counter
Copyright © 2012 Tessaban 3 : Design by Juraiporn Sookpuksa.