ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
รางวัลเกียรติยศ
วารสาร ขาว-แดง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บุคลากรสายชั้น
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในสังกัด
ไอที เทคโนโลยี
ไอทีเดย์
ข่าวประจำวัน1 2 3 4 5

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการ D.A.R.E
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ได้จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ระดับชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทิพวรรณ รัตนชูศรี
ในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง
)

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สังกัดเทศบาลนครสงขลา
ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
โทรศัพท์/โทรสาร 074-311733 E-mail : webmaster@ts3.ac.th
Visitors Counter Website counter
Copyright © 2012 Tessaban 3 : Design by Juraiporn Sookpuksa.